logo MDK
adeptka skrzypiec i wtym miejscu Kamila izk Retro Band
... najmłodsza adeptka skrzypiec ...
... i w tym miejscu ... no ..
Wokaliści Ostrowskiego Studio Piosenki reprezentują MDK w mieście i poza nim.
Instrumentalny Zespół Kameralny
Retro Band

Kilka słów o zajęciach wokalnych i muzycznych w MDK

Muzyka zawsze stanowiła jeden z filarów działalności Miejskiego Domu Kultury. Nie sposób wymienić nazwy wszystkich zespołów oraz nazwiska setek muzyków i wokalistów, którzy na przestrzeni 45 lat działalności MDK rozwijali swoje zdolności w jego szeregach. Nieco więcej można o tym poczytać w dziale HISTORIA.

Obecnie przy Miejskim Domu Kultury działają: Ostrowskie Studio Piosenki skupiające młodych wokalistów, którzy rozwijają swoje zdolności pod okiem Remigiusza Danelczyka, chór „Retro Band” oraz Instrumentalny Zespół Kameralny prowadzony przez Janusza Spaulenoka.

Sekcja muzyczna organizuje też cykliczne coroczne koncerty i festiwale. Są to: Prezentacje gitarowe (kwiecień), Festiwal Polskiej Piosenki Filmowej (maj), Ostrow Maz. Rock Festiwal (przełom czerwca i lipca) oraz Standardy nie tylko jazzowe (listopad). Oprócz tego nasi instruktorzy zajmują się nagłaśnianiem wielu wydarzeń na terenie miasta oraz służą pomocą merytoryczną miejskim placówkom oświatowym.