logo MDK

Ostrowskie Studio Piosenki

Zajęcia wokalne w ramach Ostrowskiego Studia Piosenki prowadzone są dla uzdolnionej i chętnej młodzieży i dzieci powiatu ostrowskiego. Obejmują naukę dykcji, emisji głosu i interpreatcji utworu. Zajęcia odbywają się w pracowni wyposażonej w sprzęt nagłaśniający przy użyciu mikrofonu i gotowych podkładów instrumentalnych, tzw. półplaybacków. Pracownia posiada również własny sprzęt nagrywający. Najbardziej uzdolnieni wokaliści biorą udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez MDK oraz wyjeżdżają na przeglądy i festiwale organizowane w okolicznych miejscowościach, w tym również w Warszawie. Zajęcia wokalne prowadzi instruktor Remigiusz Danelczyk, wokalista estradowy, wychowanek ostrowskiego Miejskiego Domu Kultury, absolwent Studium Estradowego im. Anny German w Białymstoku. W roku szkolnym 2014 / 2015 Ostrowskie Studio Piosenki liczyło 39 członków. Zajęcia odbywają się w grupach dwuobowych, a terminy spotkań ustalane są indywidualnie. Zapisy na kolejny rok szkolny prowadzone są na końcu siepnia (o terminie spotkania organizacyjnego informujemy na naszej stronie pod koniec sierpnia).