logo MDK

„Retro Band”

 

O zespole

Zespół śpiewaczy „Retro Band” powstał w styczniu 2002 roku przy Klubie Seniora „Złota Jesień” – w ramach struktur organizacyjnych Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Zawiązała go dwunastoosobowa grupa członków Klubu Seniora. Pierwszym kierownikiem zespołu została pani Jadwiga Sobotka, a akompaniatorem był akordeonista pan Waldemar Jaszczak. W początkowym zamyśle było jedynie uświetnienie „Dnia Kobiet”, obchodzonego uroczyście co roku w Klubie Seniora. Właściwie nikt nikt na początku nie myślał, że zespół wyjdzie poza krąg imprez organizowanych przez Klub Seniora. Ale przyszedł niespodziewanie czas na poważniejszy „chrzest” gdy burmistrz miasta zaprosił chór na występ w ramach uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego, które były cyklicznie organizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w miejscowym Ratuszu. Potem posypały się kolejne zaproszenia. Najpierw na terenie powiatu (Brok, Lubiejewo, Błędnica), a później pierwszy poważniejszy występ na „Festiwalu Zespołów Seniorskich” w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie. Ważną datą dla zespołu był 8 lutego 2003 roku, kiedy to uroczyście nadano zespołowi nazwę „Banda Retro” – a w roli rodziców chrzestnych wystąpili: pani Bożenna Rostkowska, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury i pan Mieczysław Szymalski, ówczesny Burmistrz naszego miasta. Repertuar zespołu to głównie stare, często zapomniane już melodie, które jednak nadal mile wpadają w ucho. Ponieważ zespół występuje na imprezach organizowanych z różnych okazji – dostosowuje swój repertuar do aktualnych potrzeb. Głównym kierunkiem występów pozostają jednak nadal festiwale i przeglądy dorobku artystycznego zespołów seniorskich – przede wszystkim na terenie Mazowsza jak również woj. łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. 27. lutego 2011 r. na X Festiwalu Zespołów Seniorskich w Warszawie, chór już po raz trzeci zdobył II – nagrodę. 8 maja na VI Festiwalu Zespołów Kabaretowych Seniorów z Mazowsza „eSKa” w Sokołowie Podlaskim „Banda Retro” otrzymała wyróżnienie i puchar, mimo, iż tematyka kabaretowa nie jest specjalnością zespołu. Podobnie było, kiedy to zespół występując na IV i V Festiwalu „Mińsk–Etno–Kabaret” w Mińsku Mazowieckim dwukrotnie otrzymał nagrodę specjalną „za artyzm sceniczny i promocję ludowej tradycji”. Pod koniec 2011 roku w funkcji kierownika zespołu pana Jerzego Pryzwana zastąpił trzyosobowy zarząd wybrany przez zespół na czele z panią Mirosławą Łukjaniuk, akompaniuje akordeonista, pan Mieczysław Świątkowski. W tym czasie zespół zmienił nazwę na „Retro Band”. Obecnie w skład zespołu wchodzi 18 osób. Zespół działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Domu Kultury, korzystając nie tylko z gościnnych pomieszczeń ale także ze wsparcia finansowego. Podkreślić należy ogromną życzliwość pracowników MDK na czele z panem dyrektorem mgr Jackiem Kalinowskim i opiekunką z ramienia MDK panią Hanną Sasinowską. W swoim dotychczasowym dorobku artystycznym „Retro Band” ma na koncie ponad setkę występów przed publicznością goszcząc na terenie Mazowsza, Podlasia oraz woj. łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Czekamy na zaproszenia. Chętnie odwiedzimy Państwa z odpowiednio dobranym repertuarem.